Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Πρόσκληση για μίσθωση ακινήτου στη Σκόπελο

Σας γνωρίζουμε ότι η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ενδιαφέρεται για την ανεύρεση ακινήτου προς μίσθωση στην Σκόπελο.
Προϋποθέσεις ακινήτου:
  • Περιοχή Παλαιό λιμάνι μέχρι Γεφυράκι και εμπορικό κέντρο άνωθεν της παραλίας.
  • Το ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειο με ελάχιστο εμβαδό 80 τ.μ. πλέον βοηθητικών χώρων και πρόσοψη 7 μέτρων.
Υπόδειγμα της προσφοράς και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες δίδονται από το Κατάστημα ΑΤΕΒΑΝΚ Σκοπέλου.